RODO

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO), jest:

Lux-Drawland
Beata Lamecka
Prawa osoby, której dane dotyczą

Z poniższych praw można skorzystać w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych przez naszego inspektora ochrony danych:

  1. Informacje o Państwa danych przechowywanych przez nas i ich przetwarzaniu (Art. 15 DSGVO),
   2.  Korekta nieprawidłowych danych osobowych (Art. 16 DSGVO),
   3. Usunięcie Państwa danych przechowywanych przez nas (Art. 17 DSGVO),
   4.  Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli ze względu na zobowiązania prawne nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych (art. 18 DSGVO),
    sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych (Art. 21 DSGVO) oraz
   5.  Możliwośc przenoszenia danych, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę (art. 20 DSGVO).

Jeśli udzielili nam Państwo zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego w kraju związkowym Państwa miejsca zamieszkania lub do organu odpowiedzialnego za nas jako administratora danych.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej
Charakter i cel przetwarzania danych:

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, tzn. kiedy się nie rejestrujesz lub nie podajesz informacji w inny sposób, automatycznie zbierane są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP użytkownika i tym podobne.

W szczególności, są one przetwarzane w następujących celach:

  1. Zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia na stronie internetowej,
   2.  Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
   3.  Ocenę bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
    w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby. Tego rodzaju informacje są przez nas w razie potrzeby anonimowo analizowane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która za nią stoi.
Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.
Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W przypadku danych wykorzystywanych do udostępniania strony internetowej, następuje to z reguły po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po 14 dniach. Możliwe jest przechowywanie po upływie tego okresu. W tym przypadku adresy IP użytkowników są archiwizowane, tak że przyporządkowanie klienta dzwoniącego nie jest już możliwe.

Przepis nakazany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak bez adresu IP nie można zagwarantować usług i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto, poszczególne usługi i świadczenia mogą być niedostępne lub mogą być ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

Cookies

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również my używamy tzw. plików "cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Możesz usunąć pojedyncze pliki cookie lub całą ich zawartość. Ponadto otrzymają Państwo informacje i instrukcje, w jaki sposób można usunąć te pliki cookie lub zablokować ich zapisywanie. W zależności od dostawcy Państwa przeglądarki, niezbędne informacje znajdą Państwo pod następującymi linkami:

    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
    Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
    Opera: http://www.opera.com/de/help
    Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

Okres przechowywania i stosowane pliki cookie:

Jeśli zezwalasz nam na używanie plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki lub wyrażenie zgody, następujące pliki cookie mogą być używane na naszych stronach internetowych:

Technicznie niezbędne pliki cookie
Rodzaj i cel przetwarzania danych:

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika.
Czas przechowywania i stosowane pliki cookie:

O ile zezwalasz nam na używanie plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki lub wyrażenie zgody, następujące pliki cookie mogą być używane na naszych stronach internetowych:

Technicznie niezbędne pliki cookie
Rodzaj i cel przetwarzania danych:

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Wymagamy plików cookie do następujących zastosowań:

1. Koszyk na zakupy
2. Akceptacja ustawień językowych
3. Zapamiętywanie wyszukiwanych terminów
Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest przyjazny dla użytkownika wygląd naszej strony internetowej.
Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Przepis nakazany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę. Bez tych danych nie można jednak zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto, poszczególne usługi i świadczenia mogą być niedostępne lub mogą być ograniczone.
Sprzeciw

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO poniżej.

Rejestracja na naszej stronie internetowej
Rodzaj i cel przetwarzania danych:

Do rejestracji na naszej stronie internetowej wymagane są pewne dane osobowe, które przekazywane są do nas za pomocą maski wprowadzania danych.

W momencie rejestracji pobierane są również następujące dane:

Adres IP i data

Twoja rejestracja jest niezbędna do udostępniania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.
Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).
Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko pod warunkiem udzielenia odpowiedniej zgody.
Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na Państwa zgodzie. Bez podania Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie zapewnić Państwu dostępu do oferowanych przez nas treści.

Funkcja komentarza
Charakter i cel przetwarzania danych:

Gdy użytkownicy zostawiają komentarze na naszej stronie internetowej, oprócz tych danych zapisywany jest również czas ich utworzenia oraz nazwa użytkownika wybrana wcześniej przez odwiedzającego stronę. Służy to naszemu bezpieczeństwu, ponieważ możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezgodne z prawem treści na naszej stronie, nawet jeśli zostały one stworzone przez użytkowników.
Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych jako komentarze opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Poprzez udostępnienie funkcji komentarza chcielibyśmy umożliwić Państwu nieskomplikowaną interakcję. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań.
Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, jeśli dotyczy, podmioty realizujące zamówienia.

Okres przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Z reguły ma to miejsce, gdy komunikacja z użytkownikiem została zakończona, a przedsiębiorstwo może wywnioskować z okoliczności, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny i bez wcześniejszej lub późniejszej informacji.

Możesz również w każdej chwili usunąć swój komentarz. W tym celu należy napisać e-mail do wymienionego poniżej inspektora ochrony danych lub osoby odpowiedzialnej za ochronę danych i podać link do swojego komentarza, jak również, w celu identyfikacji, adres e-mail użyty przy tworzeniu komentarza.
Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania Twoich danych osobowych nie możemy udostępnić Ci funkcji komentowania.

Formularz kontaktowy
Rodzaj i cel przetwarzania danych:Formularz kontaktowy
Charakter i cel przetwarzania danych:

Wprowadzone przez Państwa dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z Państwem. W tym celu konieczne jest podanie poprawnego adresu e-mail oraz swojego imienia. Służy ona do przyporządkowania zapytania i późniejszej odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne.
Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego chcielibyśmy umożliwić Państwu kontakt z nami w nieskomplikowany sposób. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych pytań uzupełniających.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu złożenia zapytania ofertowego, dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu realizacji działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).
Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, jeśli dotyczy, podmioty realizujące zamówienia.

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po rozpatrzeniu wniosku.

Jeśli dojdzie do nawiązania stosunku umownego, podlegamy ustawowym okresom przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i usuwamy Państwa dane po upływie tych okresów.
Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak rozpatrzyć Państwa wniosek tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód wniosku.

Szyfrowanie SSL

W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS.

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO
Indywidualne prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również opartego na tym przepisie profilowania w rozumieniu art. 4 nr 4 DSGVO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Odbiorcy sprzeciwu

Lux Drawland
Beata Lamecka
ul. Piotrkowska 319/20
93-035 Łódź, Polska
Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze odpowiadało aktualnym wymogom prawnym lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie obowiązywać przy następnej wizycie.
Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, napisz do nas e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

Beata Lamacka

info@lux-drawland.onlie